NAVIGATOUR - plavby po moři v Chorvatsku
Pronájem lodí
Eshop
Pohodová regata
Kontakt
MENU
Pronájem lodí
Aktivity
Kapitánské kurzy
Eshop
Pohodová regata
Kontakt
NAVIGATOUR
Nezávazná poptávka:

Termín:
od:

do:


Přístav:
 


Počet osob:
od:

do:
Email:

Teoretický kapitánský kurz

Teoretický kapitánský kurz trvá 2 dny a má cca. 18 vyučovacích hodin. V ceně kurzu jsou započteny skripta, navigační pravítka, navigační mapy. Podle osnov Námořního úřadu Ministerstva dopravy České republiky se vyučuje: plavební nauka, meteorologie, zdravověda, Colreg 1972, navigace, palubní přístroje, námořní etika.

Nedílnou součástí kapitánského průkazu je průkaz radiotelefonie. Průkaz získáte po úspěšném složení zkoušek v Brně po domluvě možno i v Praze. Od září 2019 se zkoušky z radiotelefonie OFP provádějí nově formou testu a ústního pohovoru. Příprava na zkoušky je samostudiem. Příslušné otázky a vypracované odpovědi na průkaz OFP získáte zde:

Po teoretické přípravě následuje 14 denní samostudium a po něm přichází na řadu státní zkouška před komisí jmenovanou Námořním úřadem
Ministerstva dopravy České republiky. Zkouška se provádí dle domluvy s klienty buď v Brně nebo v Praze.